آزمون ریاضی

با تشکر از همکاری شما در هنجاریابی آزمون:  این آزمون دارای 20 سئوال است. لازم به ذکر است که پاسخ گویی به موارد زیر برای هنجاریابی آزمون ضروری است و از این اطلاعات به هیچ وجه برای اهداف دیگر استفاده نخواهد شد؛ همچنین نتیجه آزمون پس از اتمام آزمون ارائه خواهد شد. در ادامه معادلاتی…

آزمون تفسیر اطلاعات

آزمون تفسیر داده با تشکر از همکاری شما در هنجاریابی آزمون تفسیر داده لطفا به موارد ذکر توجه نمایید: این آزمون دارای 40 سئوال است. استفاده از ماشین حساب در این آزمون مجاز است. نام و نام خانوادگی ایمیل شماره تلفن نمودار زیر فرآیند ثبت و تحویل سفارش در شرکت پست را نمایش می‌دهد. سئوالات…