فایل اکسل مدیریت رزومه ها

پیگری رزومه‌های دریافتی و تماس سریع و به موقع با کارجویان از جلمه پیش‌نیازهای انجام استخدام نیروی کار متخصص است. در بسیاری از مواقع با عدم پیگیری به موقع نیروهای متخصص توسط سازمان‌ها و مجموعه‌های دیگر استخدام شده‌اند که باعث محدودیت در جذب و استخدام می‌شود. پیگیری به موقع بدون استفاده از ابزارهای کمکی امکان پذیر نیست. از جمله ابزارهای کمکی برای افزایش بازدهی فرآیند جذب و استخدام سیستم‌های تحت عناوین سیستم‌های مدیریت رزومه (ATS) است.

مدیریت رزومه‌های دریافتی کارجویان از جمله وظایف مهم و وقت‌گیر کارشناسان جذب‌واستخدام یا مدیران و سرپرستان درگیر در فرآیند استخدام نیروهای جدید است. ایجاد بانک رزومه و  ذخیره رزومه‌ها در آن بدون کدگذاری و پیگری تماس‌ها با کارجویان امکان‌پذیر نیست. شرکت‌های بسیاری در سراسر دنیا اقدام به ارائه خدمات و سیستم‌های یکپارچه مدیریت رزومه کرده‌اند. همچنین شرکت‌های جدیدی در داخل ایران نیز اقدام به ارائه اینچنین خدماتی کرده‌اند. بدون قضاوت کیفیت خدمات این شرکت‌ها مبالغ استفاده از سیستم‌های مدیریت رزومه برای شرکت‌های کوچک و مجموعه‌های استارت‌آپی با توجه به محدودیت بودجه‌اشان جز هزینه‌های غیرضروری است.

تیم ورسک در راستای کمک به پیشرفت مجموعه‌ها کوچک و استارت‌آپی اقدام به ارائه فایل اکسل مدیریت رزومه کارجویان کرده است. استفاده از این فایل مجموعه را قادر می‌سازد که رزومه‌های دریافتی را کدگذاری کرده و در بانک رزومه‌های خود ثبت کرده و اقدامات صورت گرفته در رابطه با رزومه را ذخیره کرده تا بتواند تصمیم‌های استخدامی بهینه‌ و به موقعی بگیرد.