بازی چهارم سری اول مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

در این بازی افراد نامه‌ای برای خود از طرف مشتری خیالی می‌نویسند. این نامه شامل دو رفتار یا نگرش سازنده‌ای است که تاثیری مثبت بر روی مشتری گذاشته است. در این نامه تاثیر رفتار یا نگرش فرد بر مشتری نیز ذکر می‌شود. این بازی باعث می‌شود که افراد درباره رفتارها و نگرش‌های مثبت خود بینش پیدا کنند و انگیزه بیشتری برای انجام این موارد داشته باشند.