بازی پنجم سری چهارم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

در این بازی افراد با تماشا و ایفای نقش پنج مهارت کلیدی که در هر فروش حضوری باید به آن توجه کرد را می‌آموزند. این بازی برای کارکنانی که نیاز به توسعه مهارت‌های فروش حضوری خود دارند ایده‌آل است.