بازی پنجم سری سوم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

در این بازی افراد نحوه اجتناب و گذر از دوره‌های طولانی سکوت در حین صحبت کردن رودررو یا تلفنی با مشتری را تمرین می‌کنند. این بازی برای افرادی که در حین معامله یا صحبت کردن با مشتری مکث‌های بلند مدت دارند؛ بسیار مناسب است.