بازی پنجم سری اول مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

در این بازی افراد تجارب زندگی واقعی‌اشان را به اشتراک می‌گذارند. این تجارب درباره بهترین و بدترین تجربه‌ای که به عنوان مشتری در زندگی واقعی داشته‌اند، است. با مطرح کردن خدمات مشتری دیگر شرکت‌ها افراد یاد می‌گیرند که به عنوان یک کارشناس فروش یا پاسخگوی واحد خدمات مشتری چه کاری را انجام دهند و چه کاری را انجام ندهند. این بازی جذاب در حین گفتگوهای بین کارکنان یا در آموزش‌های رسمی نیز می‌تواند صورت پذیرد.