بازی سوم سری چهارم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

در این بازی افراد با نگاه کردن به عکس‌های مختلف، زبان بدن آن‌ها را شناسایی و تاثیر آن بر روی فروش را بررسی می‌کنند. هدف این بازی یادگیری زبان بدن مناسب برای استفاده همزمان با تکنیک‌های موثر فروش است. این بازی برای یادگیری ارتباط بصری در هنگام فروش بسیار مناسب است.