بازی دوم سری چهارم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

این بازی برای افزایش خودآگاهی افراد شاغل در فروش یا ارائه دهنده خدمات مشتری مناسب است. در این بازی افراد نظرات خود را درباره‌ی ظاهر دیگران بیان می‌کنند و سپس راجع به نظر دیگران درباره ظاهر خود بحث و گفتگو می‌کنند تا به خودآگاهی برسند.