بازی دوم سری اول مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

در این بازی افراد با همکاری هم چشم‌انداز مشترکی برای واحد کاری خود تعریف می‌کنند. این بازی برای تزریق شور و شوق جدید به واحد کاری بسیار مناسب است.