بازی اول سری سوم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

در حین این بازی افراد نحوه پشت خط منتظر گذاشتن مشتریان داخلی و خارجی (در اینجا به طور مختصر پشت خط گذاشتن) و وصل کردن تماس مشتریان داخلی و خارجی به شخص ثالث مرتبط (در اینجا به طور مختصر انتقال تماس) را یاد خواهند گرفت. این بازی برای آموزش افراد تازه استخدام شده یا بازآموزی افراد در راستای سیاست‌های کلان مشتری‌مداری اثربخش می‌باشد.