نمایش دادن همه 3 نتیجه

سئوالات مصاحبه شغلی- سری اول- سئوالات عمومی

مصاحبه بیشتر از اینکه علم باشد هنر است. در کنار طراحی علمی مصاحبه ایجاد محیطی دل‌نشین که در آن دو طرف بتوانند در کنار حرف‌های گفته شده مباحث ناگفته را نیز درک کنند بسیار مهم است. بنابراین مصاحبه نوعی تعامل اجتماعی است که باعث شناخت دو طرف از یکدیگر می‌شود. به منظور ایجاد تعامل اجتماعی باید سئوالات مناسب پرسیده شود. تیم ورسک با ارائه سئوالات مصاحبه شغلی در هفت دسته سئوالات یخ‌شکن؛ سئوالات رفتاری؛ سئوالات فرهنگی؛ سئوالات صلاحیتی؛ سئوالات اخلاق حرفه‌ای؛ سئوالات تحلیلی و سئوالات پایانیT مدیران و مسئولان جذب‌واستخدام را برای ایجاد این گفتمان راهنمای می‌کنند.

این سری اول از سئوالات عمومی است. لازم به ذکر است که در این سری پاسخ سئوالات مطرح نشده است. دلیل این امر این است که در صورت ارائه پاسخ ممکن است مصاحبه‌گر را ملزم به رعایت چارچوبی خارج از چارچوب مناسب مجموعه کرد که باعث می‌شود مصاحبه‌گر به‌جای مقایسه پاسخ‌های کارجویان با پاسخ‌های مناسب مجموعه؛ این پاسخ‌ها را با چارچوبی دیگر مقایسه کنند و با در نظر گرفتن این چارچوب به طور ناخودآگاه از ایجاد تعامل اجتماعی با کارجو جلوگیری کنند.

سئوالات مصاحبه شغلی-سری اول- سئوالات استخدام اداری

مصاحبه بیشتر از اینکه علم باشد هنر است. در کنار طراحی علمی مصاحبه ایجاد محیطی دل‌نشین که در آن دو طرف بتوانند در کنار حرف‌های گفته شده مباحث ناگفته را نیز درک کنند بسیار مهم است. بنابراین مصاحبه نوعی تعامل اجتماعی است که باعث شناخت دو طرف از یکدیگر می‌شود. به منظور ایجاد تعامل اجتماعی باید سئوالات مناسب پرسیده شود. تیم ورسک با ارائه سئوالات مصاحبه شغلی در هفت دسته سئوالات یخ‌شکن؛ سئوالات رفتاری؛ سئوالات فرهنگی؛ سئوالات صلاحیتی؛ سئوالات اخلاق حرفه‌ای؛ سئوالات تحلیلی و سئوالات پایانیT مدیران و مسئولان جذب‌واستخدام را برای ایجاد این گفتمان راهنمای می‌کنند.

این سری اول از سئوالات اداری است. لازم به ذکر است که در این سری پاسخ سئوالات مطرح نشده است. دلیل این امر این است که در صورت ارائه پاسخ ممکن است مصاحبه‌گر را ملزم به رعایت چارچوبی خارج از چارچوب مناسب مجموعه کرد که باعث می‌شود مصاحبه‌گر به‌جای مقایسه پاسخ‌های کارجویان با پاسخ‌های مناسب مجموعه؛ این پاسخ‌ها را با چارچوبی دیگر مقایسه کنند و با در نظر گرفتن این چارچوب به طور ناخودآگاه از ایجاد تعامل اجتماعی با کارجو جلوگیری کنند.

فایل اکسل ارزیابی کانال‌های استخدامی

کانال‌های استخدامی در اصل راه‌های ارتباطی شرکت علی‌الخصوص واحد منابع انسانی شرکت با کارجویان و متخصصان مختلف است. این کانال‌های استخدامی شامل سایت‌های آنلاین کاریابی؛ روزنامه‌های رسمی؛ برنامه‌های کاریابی مانند دیوار و شبکه‌های کاری مانند لینکدین است.

 هر کدام از این کانال‌های استخدامی برای جذب نیرو در دسته‌های مختلف شغلی کاربردی است. اما شناسایی بهترین کانال استخدامی برای هر دسته شغلی بدون ارزیابی کانال‌های استخدامی امکان‌پذیر نمی‌باشد. ارزیابی هر کانال استخدامی با استفاده از شاخص‌های کمی مانند تعداد رزومه‌های دریافتی از هر کانال نسبت به هزینه‌های استفاده از این کانال امکان‌پذیر است.

هدف این اکسل ارائه‌راه کاری مناسب برای انتخاب بهترین کانال استخدامی متناسب با مشاغل مجموعه و تیم کاری است. این اکسل راهنمای واحد منابع انسانی برای اخذ تصمیمات آتی به منظور انتخاب بهترین کانال استخدامی متناسب با گروه‌های شغلی موجود در مجموعه است.