نمایش یک نتیجه

فایل اکسل برنامه‌ریزی منابع انسانی

برنامه‌ریزی برای انجام امور کاری مرتبط و رسیدن به اهداف سازمانی آتی تعریف شده بدون توجه به منابع مورد نیاز امکان‌پذیر نمی‌باشد. از جمله منابع مورد نیاز برای رسیدن به اهداف سازمانی منابع انسانی متخصص و کارا است. بدون توجه به تخصص‌ها و مهارت‌های مورد نیاز سازمان و تدوین برنامه‌های جذب و آموزش رسیدن به اهداف و حد سود مورد نظر میسر نیست. راه‌کارهای مختلفی برای تعیین تعداد نیروی متخصص در سطوح مختلف وجود دارد. به‌طور سنتی سرپرستان واحدهای کاری با مشاهده افزایش میزان کار یا مشتری نیاز به جذب و استخدام نیروی جدید را حس کرده که با درخواست از مدیرعامل یا مدیر منابع انسانی اقدام به جذب و استخدام می‌کنند. اما این راه‌کار که بسیاری از سازمان‌ها و مجموعه‌های کوچک از آن استفاده می‌کنند راه‌کاری منفعلانه است که باعث می‌شود مدت زمانی که واحد مربوطه اعلام نیاز کرده تا زمانی که نیروی جدید به واحد می‌پیوند هزینه‌های مشهود و نامشهودی بر مجموعه وارد شود. این هزینه‌ها شامل افت کیفیت محصولات و خدمات است که باعث نارضایتی مشتریان کنونی مجموعه شده که به صورت مشهود سود مجموعه را کاهش داده و باعث از دست دادن مشتریان بالقوه می‌شود که نامشهود و غیرقابل محاسبه است. اما راه‌کار مناسب برای استخدام نیروی متخصص و مورد نیاز مجموعه در زمان مشخص استفاده از ابزارهای برنامه‌ریزی منابع انسانی است. تیم ورسک با ارائه فایل اکسل برنامه‌ریزی منابع انسانی امکان تعیین نیازهای استخدامی مجموعه متناسب با اهداف تعریف شده را فراهم کرده است. خروجی این فایل قابل استفاده برای برنامه‌ریزی جذب و استخدام نیروهای جدید و یا آموزش کارکنان مجموعه  به منظور رسیدن به اهداف بلندمدت؛ میان‌مدت و کوتاه مدت است.