نمایش دادن همه 13 نتیجه

بازی اول سری چهارم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

در این بازی گروهی، افراد تفاوت‌های میان فروش تلفنی و حضوری را فرامی‌گیرند. با فراگیری این تفاوت‌ها افراد قادر به کسب مزیت رقابتی در ارائه خدمات مشتری و فروش می‌شوند. این بازی برای افرادی که عمدتا خدمات و محصولات را در فروش حضوری ارائه می‌دهند و افرادی که پس از تماس تلفنی به صورت حضوری فروش را پیگیری می‌کنند؛ بسیار مناسب است.

بازی اول سری دوم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

تمرکز افراد در حین این بازی بر شناسایی لغات یا کلمات تخصصی مورد استفاده در حیطه کاری (در اینجا کلمات خاص) و لغات یا کلمات عامیانه‌ (در اینجا کلمات عام) است. این بازی تیمی که با سرعت بالایی انجام می‌شود یاری‌گر کارکنان با تجارب مختلف کاری برای افزایش سرعت شناسایی انواع کلمات خاص و عام مورد استفاده در حیطه کاری است.

بازی اول سری سوم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

در حین این بازی افراد نحوه پشت خط منتظر گذاشتن مشتریان داخلی و خارجی (در اینجا به طور مختصر پشت خط گذاشتن) و وصل کردن تماس مشتریان داخلی و خارجی به شخص ثالث مرتبط (در اینجا به طور مختصر انتقال تماس) را یاد خواهند گرفت. این بازی برای آموزش افراد تازه استخدام شده یا بازآموزی افراد در راستای سیاست‌های کلان مشتری‌مداری اثربخش می‌باشد.

بازی پنجم سری سوم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

در این بازی افراد نحوه اجتناب و گذر از دوره‌های طولانی سکوت در حین صحبت کردن رودررو یا تلفنی با مشتری را تمرین می‌کنند. این بازی برای افرادی که در حین معامله یا صحبت کردن با مشتری مکث‌های بلند مدت دارند؛ بسیار مناسب است.

بازی چرخش مثبت

تعارض می‌تواند جرقه اولیه برای همکاری، خلاقیت و ارائه راه‌کارهای بهتر در محیط‌های کاری باشد. این بازی یاری‌رسان اعضای گروه‌ها و همکاران و تیم‌ها کاری تحت شرایط زیر است:

  1. تغییر دیدگاه راجع به تعارض در محیط کار.
  2. درک جنبه‌های مثبت تعارض.

بازی چهارم سری چهارم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

در این بازی افراد حالت‌های مختلفی با چهره خود نمایش می‌دهند و مابقی باید از روی این حالات نوع احساسات فرد را حدس بزنند. هدف این بازی یادگیری خواندن و استفاده صحیح از حالت‌های چهره برای افزودن معنا به پیام‌های شفاهی رد و بدل شده با مشتری است. این بازی برای افرادی که می‌خواهند شناخت خود را از پیام‌های حالت چهره بیشتر کنند مناسب است.

بازی چهارم سری سوم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

این بازی سرگرم کننده و مهیجی است که در آن افراد به یک بیگانه از فضا نحوه پوشیدن جوراب و کفش را یاد می‌دهند. هدف این بازی یاددهی اهمیت دستورالعمل‌ها به افراد است. این بازی برای آموزش کارکنانی که با تلفن با مشتریان صحبت می‌کنند مناسب است.

بازی دوم سری چهارم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

این بازی برای افزایش خودآگاهی افراد شاغل در فروش یا ارائه دهنده خدمات مشتری مناسب است. در این بازی افراد نظرات خود را درباره‌ی ظاهر دیگران بیان می‌کنند و سپس راجع به نظر دیگران درباره ظاهر خود بحث و گفتگو می‌کنند تا به خودآگاهی برسند.

بازی دوم سری سوم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

در این بازی دو سناریو مرتبط با سبک ارتباطی خوب و بد توسط افراد بازخوانی و تحلیل می‌شود تا با اشتباهات رایج در هنگام مکالمه تلفنی با مشتریان آشنا شوند و نحوه ارتباط صحیح با مشتری را بیاموزند. این بازی برای تمامی کارکنانی که از طریق تلفن با مشتری در ارتباط هستند مناسب است.

بازی دیدگاه شما به تعارض

تعارض می‌تواند جرقه اولیه برای همکاری، خلاقیت و ارائه راه‌کارهای بهتر در محیط‌های کاری باشد. این بازی یاری‌رسان اعضای گروه‌ها و همکاران و تیم‌ها تحت شرایط زیر است:

  1. تنش حاصل از تعارض در محیط کاری را کاهش می‌دهد و باعث احساس راحتی بیشتر با تعارض می‌شود.
  2. بیانگر جنبه‌های مثبت حاصل از تعارض است.
  3. ایجادگر فهم مفید بودن تعارض برای خود و همکاران است.

بازی سوم سری چهارم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

در این بازی افراد با نگاه کردن به عکس‌های مختلف، زبان بدن آن‌ها را شناسایی و تاثیر آن بر روی فروش را بررسی می‌کنند. هدف این بازی یادگیری زبان بدن مناسب برای استفاده همزمان با تکنیک‌های موثر فروش است. این بازی برای یادگیری ارتباط بصری در هنگام فروش بسیار مناسب است.

بازی سوم سری سوم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

در این بازی از دو سناریو استفاده شده است که افراد نقش پاسخگو به تلفن مشتری را بازی می‌کنند و بقیه افراد نقش‌های دیده شده را نقد می‌کنند. هدف این بازی یادگیری پاسخگویی مناسب به تماس مشتری است. این بازی برای کارکنانی که می‌خواهند مهارت‌های ارتباط تلفنی را تمرین کنند بسیار عالی است.