نمایش دادن همه 13 نتیجه

بازی اول سری چهارم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

20,000 تومان

در این بازی گروهی، افراد تفاوت‌های میان فروش تلفنی و حضوری را فرامی‌گیرند. با فراگیری این تفاوت‌ها افراد قادر به کسب مزیت رقابتی در ارائه خدمات مشتری و فروش می‌شوند. این بازی برای افرادی که عمدتا خدمات و محصولات را در فروش حضوری ارائه می‌دهند و افرادی که پس از تماس تلفنی به صورت حضوری فروش را پیگیری می‌کنند؛ بسیار مناسب است.

بازی اول سری دوم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

20,000 تومان

تمرکز افراد در حین این بازی بر شناسایی لغات یا کلمات تخصصی مورد استفاده در حیطه کاری (در اینجا کلمات خاص) و لغات یا کلمات عامیانه‌ (در اینجا کلمات عام) است. این بازی تیمی که با سرعت بالایی انجام می‌شود یاری‌گر کارکنان با تجارب مختلف کاری برای افزایش سرعت شناسایی انواع کلمات خاص و عام مورد استفاده در حیطه کاری است.

بازی پنجم سری چهارم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

20,000 تومان

در این بازی افراد با تماشا و ایفای نقش پنج مهارت کلیدی که در هر فروش حضوری باید به آن توجه کرد را می‌آموزند. این بازی برای کارکنانی که نیاز به توسعه مهارت‌های فروش حضوری خود دارند ایده‌آل است.

بازی پنجم سری سوم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

20,000 تومان

در این بازی افراد نحوه اجتناب و گذر از دوره‌های طولانی سکوت در حین صحبت کردن رودررو یا تلفنی با مشتری را تمرین می‌کنند. این بازی برای افرادی که در حین معامله یا صحبت کردن با مشتری مکث‌های بلند مدت دارند؛ بسیار مناسب است.

بازی چرخش مثبت

20,000 تومان

تعارض می‌تواند جرقه اولیه برای همکاری، خلاقیت و ارائه راه‌کارهای بهتر در محیط‌های کاری باشد. این بازی یاری‌رسان اعضای گروه‌ها و همکاران و تیم‌ها کاری تحت شرایط زیر است:

  1. تغییر دیدگاه راجع به تعارض در محیط کار.
  2. درک جنبه‌های مثبت تعارض.

بازی چهارم سری چهارم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

20,000 تومان

در این بازی افراد حالت‌های مختلفی با چهره خود نمایش می‌دهند و مابقی باید از روی این حالات نوع احساسات فرد را حدس بزنند. هدف این بازی یادگیری خواندن و استفاده صحیح از حالت‌های چهره برای افزودن معنا به پیام‌های شفاهی رد و بدل شده با مشتری است. این بازی برای افرادی که می‌خواهند شناخت خود را از پیام‌های حالت چهره بیشتر کنند مناسب است.

بازی چهارم سری سوم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

20,000 تومان

این بازی سرگرم کننده و مهیجی است که در آن افراد به یک بیگانه از فضا نحوه پوشیدن جوراب و کفش را یاد می‌دهند. هدف این بازی یاددهی اهمیت دستورالعمل‌ها به افراد است. این بازی برای آموزش کارکنانی که با تلفن با مشتریان صحبت می‌کنند مناسب است.

بازی دوم سری چهارم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

20,000 تومان

این بازی برای افزایش خودآگاهی افراد شاغل در فروش یا ارائه دهنده خدمات مشتری مناسب است. در این بازی افراد نظرات خود را درباره‌ی ظاهر دیگران بیان می‌کنند و سپس راجع به نظر دیگران درباره ظاهر خود بحث و گفتگو می‌کنند تا به خودآگاهی برسند.

بازی دوم سری سوم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

20,000 تومان

در این بازی دو سناریو مرتبط با سبک ارتباطی خوب و بد توسط افراد بازخوانی و تحلیل می‌شود تا با اشتباهات رایج در هنگام مکالمه تلفنی با مشتریان آشنا شوند و نحوه ارتباط صحیح با مشتری را بیاموزند. این بازی برای تمامی کارکنانی که از طریق تلفن با مشتری در ارتباط هستند مناسب است.

بازی دیدگاه شما به تعارض

20,000 تومان

تعارض می‌تواند جرقه اولیه برای همکاری، خلاقیت و ارائه راه‌کارهای بهتر در محیط‌های کاری باشد. این بازی یاری‌رسان اعضای گروه‌ها و همکاران و تیم‌ها تحت شرایط زیر است:

  1. تنش حاصل از تعارض در محیط کاری را کاهش می‌دهد و باعث احساس راحتی بیشتر با تعارض می‌شود.
  2. بیانگر جنبه‌های مثبت حاصل از تعارض است.
  3. ایجادگر فهم مفید بودن تعارض برای خود و همکاران است.

بازی سوم سری چهارم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

20,000 تومان

در این بازی افراد با نگاه کردن به عکس‌های مختلف، زبان بدن آن‌ها را شناسایی و تاثیر آن بر روی فروش را بررسی می‌کنند. هدف این بازی یادگیری زبان بدن مناسب برای استفاده همزمان با تکنیک‌های موثر فروش است. این بازی برای یادگیری ارتباط بصری در هنگام فروش بسیار مناسب است.

بازی سوم سری دوم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

20,000 تومان

در این بازی افراد جملات کتبی را در قالب پنج حالت به صورت شفاهی بیان می‌کند. این بازی باعث می‌شود که معنای جملات کتبی برای شنونده واضح‌تر شود. هدف این بازی یادگیری نحوه استفاده از حالات بیانی برای افزودن معنای بیشتر به جملات است. این بازی به طور خاص برای آموزش کارکنانی که به صورت تلفنی با مشتری در ارتباط هستند کاربرد دارد.

بازی سوم سری سوم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

20,000 تومان

در این بازی از دو سناریو استفاده شده است که افراد نقش پاسخگو به تلفن مشتری را بازی می‌کنند و بقیه افراد نقش‌های دیده شده را نقد می‌کنند. هدف این بازی یادگیری پاسخگویی مناسب به تماس مشتری است. این بازی برای کارکنانی که می‌خواهند مهارت‌های ارتباط تلفنی را تمرین کنند بسیار عالی است.