نمایش دادن همه 5 نتیجه

سئوالات مصاحبه شغلی- سری اول- استخدام تازه کار

مصاحبه بیشتر از اینکه علم باشد هنر است. در کنار طراحی علمی مصاحبه ایجاد محیطی دل‌نشین که در آن دو طرف بتوانند در کنار حرف‌های گفته شده مباحث ناگفته را نیز درک کنند بسیار مهم است. بنابراین مصاحبه نوعی تعامل اجتماعی است که باعث شناخت دو طرف از یکدیگر می‌شود. به منظور ایجاد تعامل اجتماعی باید سئوالات مناسب پرسیده شود. تیم ورسک با ارائه سئوالات مصاحبه شغلی در هفت دسته سئوالات یخ‌شکن؛ سئوالات رفتاری؛ سئوالات فرهنگی؛ سئوالات صلاحیتی؛ سئوالات اخلاق حرفه‌ای؛ سئوالات تحلیلی و سئوالات پایانی، مدیران و مسئولان جذب‌واستخدام را برای ایجاد این گفتمان راهنمای می‌کنند.

این سری اول از سئوالات ارزیابی کارجویان در سطح تازه‌کار است. لازم به ذکر است که در این سری پاسخ سئوالات مطرح نشده است. دلیل این امر این است که در صورت ارائه پاسخ ممکن است مصاحبه‌گر را ملزم به رعایت چارچوبی خارج از چارچوب مناسب مجموعه کرد که باعث می‌شود مصاحبه‌گر به‌جای مقایسه پاسخ‌های کارجویان با پاسخ‌های مناسب مجموعه؛ این پاسخ‌ها را با چارچوبی دیگر مقایسه کنند و با در نظر گرفتن این چارچوب به طور ناخودآگاه از ایجاد تعامل اجتماعی با کارجو جلوگیری کنند.

سئوالات مصاحبه شغلی- سری اول- سئوالات عمومی

مصاحبه بیشتر از اینکه علم باشد هنر است. در کنار طراحی علمی مصاحبه ایجاد محیطی دل‌نشین که در آن دو طرف بتوانند در کنار حرف‌های گفته شده مباحث ناگفته را نیز درک کنند بسیار مهم است. بنابراین مصاحبه نوعی تعامل اجتماعی است که باعث شناخت دو طرف از یکدیگر می‌شود. به منظور ایجاد تعامل اجتماعی باید سئوالات مناسب پرسیده شود. تیم ورسک با ارائه سئوالات مصاحبه شغلی در هفت دسته سئوالات یخ‌شکن؛ سئوالات رفتاری؛ سئوالات فرهنگی؛ سئوالات صلاحیتی؛ سئوالات اخلاق حرفه‌ای؛ سئوالات تحلیلی و سئوالات پایانیT مدیران و مسئولان جذب‌واستخدام را برای ایجاد این گفتمان راهنمای می‌کنند.

این سری اول از سئوالات عمومی است. لازم به ذکر است که در این سری پاسخ سئوالات مطرح نشده است. دلیل این امر این است که در صورت ارائه پاسخ ممکن است مصاحبه‌گر را ملزم به رعایت چارچوبی خارج از چارچوب مناسب مجموعه کرد که باعث می‌شود مصاحبه‌گر به‌جای مقایسه پاسخ‌های کارجویان با پاسخ‌های مناسب مجموعه؛ این پاسخ‌ها را با چارچوبی دیگر مقایسه کنند و با در نظر گرفتن این چارچوب به طور ناخودآگاه از ایجاد تعامل اجتماعی با کارجو جلوگیری کنند.

سئوالات مصاحبه شغلی- سری دوم- استخدام تازه کار

مصاحبه بیشتر از اینکه علم باشد هنر است. در کنار طراحی علمی مصاحبه ایجاد محیطی دل‌نشین که در آن دو طرف بتوانند در کنار حرف‌های گفته شده مباحث ناگفته را نیز درک کنند بسیار مهم است. بنابراین مصاحبه نوعی تعامل اجتماعی است که باعث شناخت دو طرف از یکدیگر می‌شود. به منظور ایجاد تعامل اجتماعی باید سئوالات مناسب پرسیده شود. تیم ورسک با ارائه سئوالات مصاحبه شغلی در هفت دسته سئوالات یخ‌شکن؛ سئوالات رفتاری؛ سئوالات فرهنگی؛ سئوالات صلاحیتی؛ سئوالات اخلاق حرفه‌ای؛ سئوالات تحلیلی و سئوالات پایانی، مدیران و مسئولان جذب‌واستخدام را برای ایجاد این گفتمان راهنمای می‌کنند.

این سری دوم از سئوالات ارزیابی کارجویان در سطح تازه‌کار است. لازم به ذکر است که در این سری پاسخ سئوالات مطرح نشده است. دلیل این امر این است که در صورت ارائه پاسخ ممکن است مصاحبه‌گر را ملزم به رعایت چارچوبی خارج از چارچوب مناسب مجموعه کرد که باعث می‌شود مصاحبه‌گر به‌جای مقایسه پاسخ‌های کارجویان با پاسخ‌های مناسب مجموعه؛ این پاسخ‌ها را با چارچوبی دیگر مقایسه کنند و با در نظر گرفتن این چارچوب به طور ناخودآگاه از ایجاد تعامل اجتماعی با کارجو جلوگیری کنند.

سئوالات مصاحبه شغلی-سری اول- سئوالات استخدام اداری

مصاحبه بیشتر از اینکه علم باشد هنر است. در کنار طراحی علمی مصاحبه ایجاد محیطی دل‌نشین که در آن دو طرف بتوانند در کنار حرف‌های گفته شده مباحث ناگفته را نیز درک کنند بسیار مهم است. بنابراین مصاحبه نوعی تعامل اجتماعی است که باعث شناخت دو طرف از یکدیگر می‌شود. به منظور ایجاد تعامل اجتماعی باید سئوالات مناسب پرسیده شود. تیم ورسک با ارائه سئوالات مصاحبه شغلی در هفت دسته سئوالات یخ‌شکن؛ سئوالات رفتاری؛ سئوالات فرهنگی؛ سئوالات صلاحیتی؛ سئوالات اخلاق حرفه‌ای؛ سئوالات تحلیلی و سئوالات پایانیT مدیران و مسئولان جذب‌واستخدام را برای ایجاد این گفتمان راهنمای می‌کنند.

این سری اول از سئوالات اداری است. لازم به ذکر است که در این سری پاسخ سئوالات مطرح نشده است. دلیل این امر این است که در صورت ارائه پاسخ ممکن است مصاحبه‌گر را ملزم به رعایت چارچوبی خارج از چارچوب مناسب مجموعه کرد که باعث می‌شود مصاحبه‌گر به‌جای مقایسه پاسخ‌های کارجویان با پاسخ‌های مناسب مجموعه؛ این پاسخ‌ها را با چارچوبی دیگر مقایسه کنند و با در نظر گرفتن این چارچوب به طور ناخودآگاه از ایجاد تعامل اجتماعی با کارجو جلوگیری کنند.

موجود نیست

کتاب روانشناسی مصاحبه شغلی

کتاب روانشناسی مصاحبه شغلی

‏سرشناسه : رولین، نیکولاس
Roulin, Nicolas
‏عنوان و نام پديدآور : روانشناسی مصاحبه شغلی/ نویسنده نیکولاس رولین ؛ ترجمه علیرضا زارعی ؛ ویراستار شهرام فیروزی.
‏مشخصات نشر : آمل: اودیسه، ‏‫۱۳۹۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۱ ص.‬
‏شابک : ‭978-622-676388-2‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی:‭ The psychology of job interviews, 2017.‬‬
‏موضوع : مصاحبه استخدامی — جنبه‌های روان‌شناسی
‏موضوع : Employment interviewing — Psychological aspects
‏موضوع : کارکنان — مدیریت — جنبه‌های روانشناسی
‏موضوع : Personnel management — Psychological aspects
‏شناسه افزوده : زارعی، علیرضا، ‏‫۱۳۷۴‏-‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭HF۵۵۴۹/۵‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۶۵۰/۱۴۴۰۱۹‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭ ۷۲۹۶۷۹۲‬