فایل اکسل برنامه‌ریزی منابع انسانی

برنامه‌ریزی برای انجام امور کاری مرتبط و رسیدن به اهداف سازمانی آتی تعریف شده بدون توجه به منابع مورد نیاز امکان‌پذیر نمی‌باشد. از جمله منابع مورد نیاز برای رسیدن به اهداف سازمانی منابع انسانی متخصص و کارا است. بدون توجه به تخصص‌ها و مهارت‌های مورد نیاز سازمان و تدوین برنامه‌های جذب و آموزش رسیدن به…

فایل اکسل ارزیابی کانال‌های استخدامی

کانال‌های استخدامی در اصل راه‌های ارتباطی شرکت علی‌الخصوص واحد منابع انسانی شرکت با کارجویان و متخصصان مختلف است. این کانال‌های استخدامی شامل سایت‌های آنلاین کاریابی؛ روزنامه‌های رسمی؛ برنامه‌های کاریابی مانند دیوار و شبکه‌های کاری مانند لینکدین است.  هر کدام از این کانال‌های استخدامی برای جذب نیرو در دسته‌های مختلف شغلی کاربردی است. اما شناسایی بهترین…

فایل اکسل مدیریت رزومه ها

پیگری رزومه‌های دریافتی و تماس سریع و به موقع با کارجویان از جلمه پیش‌نیازهای انجام استخدام نیروی کار متخصص است. در بسیاری از مواقع با عدم پیگیری به موقع نیروهای متخصص توسط سازمان‌ها و مجموعه‌های دیگر استخدام شده‌اند که باعث محدودیت در جذب و استخدام می‌شود. پیگیری به موقع بدون استفاده از ابزارهای کمکی امکان…