با تشکر از همکاری شما در هنجاریابی آزمون: 

این آزمون دارای 20 سئوال است.

لازم به ذکر است که پاسخ گویی به موارد زیر برای هنجاریابی آزمون ضروری است و از این اطلاعات به هیچ وجه برای اهداف دیگر استفاده نخواهد شد؛ همچنین نتیجه آزمون پس از اتمام آزمون ارائه خواهد شد.

در ادامه معادلاتی آماده است. با توجه به علامت ضرب (*)، جمع (+)، تفریق (-) و تقسیم (/) میان اعداد گزینه مناسب را انتخاب نمایید.

لطفا از ماشین حساب استفاده نکیند.

توجه پس از اتمام آزمون محاسبات ریاضی لینک انجام آزمون تفسیر داده در اختیار شما قرار خواهد گرفت

شغل
سن
جنسیت
تحصیلات
رشته تحصیلی
آدرس ایمیل

36 + ____=95

84 - ____=35

8 * ____=76

135 / ____=4.5

7 *____=28 *3

9 * 8 =____ + 33

225 / ____ = 315 / 21

16 *____ = 30 * 4

6 * 9 * 3 = 8 *____

17 + 15 - 8 =  ____ / 3

1044 / ___7 = 12

5 * ____ = 47

91 /  1___ = 7

7___ + 29   = 36 * 3

11 * ____ = 231 / 4

32 * 8 = 7__8 / 3

247 / ____ = 26

72 / 12  = 3___ / 5.5

4___ - 19  = 29

14 * 28  = 3__2


پایان آزمون

لطفا برای ثبت پاسخ‌های خود بر روی دکمه پایان آزمون کلیک کنید.