آزمون تفسیر داده

برای دسترسی به اجرای آزمون به مدت 24 ساعت بر روی لینک زیر کلید کنید.

توجه

اجرای آزمون فقط برای 24 ساعت آن هم به صورت اجرای نامحدود به ازای هر بار پرداخت فعال است

آزمون تفسیر داده

توانایی تفسیر داده‌های موجود در نمودار‌ها، جداول و چارت‌ها از جمله ملزومات مشاغل تخصصی و مدیریتی است. دلیل اهمیت توانایی تفسیر داده برای این مشاغل؛ وظایفی است که در آن فرد باید براساس داده‌های موجود در رابطه با حل مسائل کاری تصمیم‌گیری کند. توانایی تفسیر داده در اصل یکی از صلاحیت‌های تشکیل‌دهنده شایستگی تصمیم‌گیری است. آزمون‌های سنجش توانایی تفسیر داده شامل سئوالاتی است که برای حل آن‌ها نیاز به دانش ریاضی کمی است و افراد در این آزمون‌ها مجاز به استفاده از ماشین‌حساب می‌باشند. نمونه‌ای از آزمون تفسیر داده توسط تیم فرصکا ارائه شده است.

 

حرفه‌ها و مشاغل هدف آزمون:

مشاغل بیمارستانی مانند پرستار، بهیار، پزشک، داروساز

مشاغل انتظامی مانند بازرس، مامور تحقیق

مشاغل مدیریتی مانند مدیر تحقیق و توسعه، مدیر منابع انسانی، مدیر کنترل عملیات، مدیر پروژه

مشاغل مالی مانند حسابرسان، متصدی وام

و مشاغل مرتبط با بازرسی مانند کارشناسان جبران خسارت بیمه