برای دسترسی به اجرای آزمون به مدت 24 ساعت بر روی لینک زیر کلید کنید.

توجه

بعد از پرداخت لینک اجرای آزمون فقط برای 24 ساعت آن هم به صورت اجرای نامحدود به ازای هر بار پرداخت فعال است

آزمون انگیزه پیشرفت

هدف این آزمون اندازه‌گیری نمره نیاز به پیشرفت شخص است. نیاز به پیشرفت منجر به ایجاد انگیزه پیشرفت در فرد می‌شود و مقدمات لازم برای کسب مهارت‌های جدید و انجام اقدامات لازم در راستای اهداف پیشرفتی را فراهم می‌کند. انگیزه پیشرفت در اصل سائقی است که با تلفین موقعیتی از ” درگیری خود ” با جهت‌گیری پیشرفت می‌تواند برانگیخته شود. این موقعیت همان نوع تاثیری را دارد که در مورد دخل و تصرف در گرسنگی و سایر محرومیت‌ها صادق است. انگیزه پیشرفت در مورد گروه‌های مختلف گوناگون و تحت تاثیر فرهنگ است. انگیزه پیشرفت قابل کسب از محیط‌های اجتماعی و فرهنگی و برنامه‌های آموزشی است.

این آزمون بر مبنای روش تکمیل جمله است و شامل 50 جمله ناقص است که باید توسط آزمودنی با گذاشتن علامت بر هر یک از سه پاسخ انتخابی خود را نمایان کند. پیش‌فرض این آزمون بر این است که آزمودنی ضمن علامت زدن پاسخ مد نظر خود کلیه جنبه‌های گزینه‌های دیگر در نظر می‌گیرد؛ بنابراین گزینه انتخابی او نشان‌دهنده میزان انگیزه پیشرفت واقعی او است.

حرفه‌ها و مشاغل آزمون:

مشاغل فروش و بازاریابی مانند کارشناس فروش، ویزیتور میدانی و حضوری، کارشناس تبلیغات

مشاغل تحقیق و توسعه‌ای مانند مدرس، کارشناس تحقیقات

مشاغل مهندسی مانند مهندسی معماری، مهندسین طراحی

مشاغل هنری مانند بازیگری تئاتر و سینما