سری دوم

چه چیزی بگویی و چگونه آن را بیان کنی؟

 بازی‌هایی برای ماهر شدن درکلام و لحن ارایه سرویس خدمات مشتری

بازی اول: عام و خاص

تمرکز افراد در حین این بازی بر شناسایی لغات یا کلمات تخصصی مورد استفاده در حیطه کاری (در اینجا کلمات خاص) و لغات یا کلمات عامیانه‌ است (در اینجا کلمات عام) است. این بازی تیمی که با سرعت بالایی انجام می‌شود یاری‌گر کارکنان با تجارب مختلف کاری برای افزایش سرعت شناسایی انواع کلمات خاص و عام مورد استفاده در حیطه کاری است.

بازی دوم: لغزش

در این بازی افراد با گوش دادن به صدای ضبط شده‌ی خود از لغزش‌های کلامی ناخودگاه در حین صحبت کردنشان آگاه می‌شوند. این بازی یاری‌گر کارکنان برای شناسایی الگوهای نامناسب کلامی خود در حین صحبت کردن با مشتریان می‌باشد. این الگوهای نامناسب که به صورت ناخودآگاه رخ می‌دهند باعث ایجاد ناراحتی در فرد شنونده می‌شود.

بازی سوم: بیان

در این بازی افراد جملات کتبی را در قالب پنج حالت به صورت شفاهی بیان می‌کند. این بازی باعث می‌شود که معنای جملات کتبی برای شنونده واضح‌تر شود. هدف این بازی یادگیری نحوه استفاده از حالات بیانی برای افزودن معنای بیشتر به جملات است. این بازی به طور خاص برای آموزش کارکنانی که به صورت تلفنی با مشتری در ارتباط هستند کاربرد دارد.

بازی چهارم: استودیو

در این بازی افراد متن‌های از قبل آماده شده‌ی موجود در اسناد شرکت را خوانده و آن را ضبط می‌کنند. سپس به ارزیابی تن، وزن، بمی، سرعت و حجم بیان خود با استفاده از فایل‌های ضبط شده می‌پردازند. هدف این بازی کمک به افراد برای شناسایی زمینه‌های قابل توسعه در فن بیان خود می‌باشد. این بازی برای تمامی کارکنان علی‌الخصوص کارکنانی که با تلفن با مشتریان صحبت می‌کنند کاربردی است.

بازی پنجم: اجازه بده

این بازی به کارکنان خدمات مشتری نحوه رد کردن درخواست مشتری یا دادن خبر ناخوشایند به مشتری را آموزش می‌دهد. این بازی برای تمام سطوح کارکنان مناسب است.

توجه کاربران مهمان بعد از دانلود فایل هر یک از بازی‌ها فقط یکبار به صفحه دانلود هدایت شده و قادر به دانلود فایل به صورت کامل می‌باشند. لطفا در حفظ و نگهداری فایل دانلود شده دقت فرمایید زیرا امکان دسترسی دوباره به فایل از سوی مجموعه برای شما فراهم نخواهد شد.