سری اول

چه کسی هستی؟

بازی‌هایی برای توسعه نگرش فروش

بازی اول: معنای خدمات مشتری

افراد در این بازی با همکاری یکدیگر و با استفاده از تکه‌های جدا شده تعاریف خدمات مشتری اقدام به تعریف خدمات مشتری می‌کنند. هدف این بازی توسعه شناخت خدمات مشتری در افراد است. این بازی برای کارکنان تازه کار بسیار مناسب است و همچنین برای باز تعریف خدمات مشتری یا توسعه تعریف خدمات مشتری در شرکت بسیار مناسب است.

بازی دوم: چشم‌انداز

در این بازی افراد با همکاری هم چشم‌اندازی برای واحد کاری خود تعریف می‌کنند. این بازی برای تزریق شور و شوق جدید به واحد کاری بسیار مناسب است.

بازی سوم: مهارت

در این بازی افراد مهارت‌های مورد نیاز یک فروشنده یا ارائه دهنده‌ی خدمات مشتری را مرور و سطح مهارت خود را ارزیابی می‌کنند و نهایتا برنامه عملی برای توسعه مهارت‌های خود می‌نویسند. این بازی برای کارکنان جدید فرصت آشنایی با مهارت‌های‌ کارکنان حرفه‌ای را ایجاد می‌کند و برای کارکنان با تجربه فرصت ارزیابی مهارت‌های خود و شناسایی مهارت‌های توسعه‌پذیر  در خود را ایجاد می‌کند.

بازی چهارم: نامه‌ای به خود

در این بازی افراد نامه‌ای برای خود از طرف مشتری خیالی می‌نویسند. این نامه شامل دو رفتار یا نگرش سازنده‌ای است که تاثیری مثبت بر روی مشتری گذاشته است. در این نامه تاثیر رفتار یا نگرش فرد بر مشتری نیز ذکر می‌شود. این بازی باعث می‌شود که افراد درباره رفتارها و نگرش‌های مثبت خود بینش پیدا کنند و انگیزه بیشتری برای انجام این موارد داشته باشند.

بازی پنجم: بهترین و بدترین

در این بازی افراد تجارب زندگی واقعی‌اشان را به اشتراک می‌گذارند. این تجارب درباره بهترین و بدترین تجربه به عنوان مشتری در زندگی واقعی است. با مطرح کردن خدمات مشتری دیگر شرکت‌ها افراد یاد می‌گیرند که به عنوان یک کارشناس فروش یا پاسخگوی واحد خدمات مشتری چه کاری را انجام دهند و چه کاری را انجام ندهند. این بازی جذاب در حین گفتگوهای بین کارکنان یا در آموزش‌های رسمی نیز می‌تواند صورت پذیرد.

توجه کاربران مهمان بعد از دانلود فایل هر یک از بازی‌ها فقط یکبار به صفحه دانلود هدایت شده و قادر به دانلود فایل به صورت کامل می‌باشند. لطفا در حفظ و نگهداری فایل دانلود شده دقت فرمایید زیرا امکان دسترسی دوباره به فایل از سوی مجموعه برای شما فراهم نخواهد شد.