بازی‌های آموزشی خدمات مشتری و فروش

بیشترین ارتباط سازمان‌ها با مشتریان از طریق کارکنانی که به صورت حضوری و یا تلفنی با مشتری صحبت می‌کنند و نماینده سازمان هستند. این کارکنان در تمامی سطوح شغلی سازمان مانند سطوح مدیریتی یا کارشناسی با مشتریان سازمان در ارتباط هستند و از طریق این ارتباطات راه‌های سودرسانی به سازمان را باز یا بسته می‌کنند.

به دلیل اهمیت تعامل سازمان با مشتریان آموزش نحوه ارائه خدمات مشتری به کارکنان در تمامی سطوح از اهمیت بالایی برخوردار است. خدمات مشتری ذاتا حرفه‌ای پاداش دهنده به فرد است. به عبارت دیگر کمک کردن به مشتریان ذاتا باعث پاداش روانی برای فرد کمک کننده است خواه این کمک کردن در اختیار قرار دادن اطلاعات باشد یا فروش محصول یا خدماتی برای رفع نیاز مشتریان.

اگرچه اهمیت آموزش خدمات مشتری به کارکنان بر سازمان‌ها پوشیده نیست اما نحوه آموزش به صرفه تمامی کارکنان برای ارتباط صحیح به مشتریان چالشی است که سازمان‌ها پیش‌روی خود دارند. اساسا آموزش تلاش برنامه‌ریزی شده سازمان جهت تسهیل یادگیری شایستگی‌های مرتبط با شغل کارکنان است. سازمان‌ها سالیانه مبالغ قابل توجه‌ای را برای آموزش کارکنان خود اختصاص می‌دهند. در صورتی که فراگیران، آموزش دریافتی را؛ از محیط آموزشی به محیط کار انتقال ندهند تمامی این مبالغ برای سازمان‌ها هزینه‌ محسوب می‌شود. راه‌کارهای مختلفی برای تسهیل انتقال آموزش به محیط کار وجود دارد (مانند آموزش سرپرستان و مدیران برای تشویق کارکنان به استفاده از آموزش‌های جدید، ایجاد سیستم تشویق و تنبیه استفاده از آموزش‌های جدید، کار بر روی فرهنگ سازمانی برای ساخت سازمانی یادگیرنده و آموزش در شغل).

به منظور تسهیل انتقال آموزش و آموزش به صرفه تمامی کارکنان برای ارائه خدمات مشتری در تمامی سطوح صاحب نظران آموزش سازمانی اقدام به ارائه آموزش‌ها در قالب بازی‌های ساده اما کاربردی که حتی قابل استفاده در ساعات کاری است، کرده‌اند.

این بازی‌های سرگرم کننده فعالیت‌هایی انگیزیشی برای افزایش شایستگی‌های مختلف در زمینه خدمات مشتری است که سازمان‌ها برای آموزش کارکنان خود علی‌الخصوص کارکنانی که به‌طور مستقیم با مشتریان در بخش‌های فروش و مراکز تماس هستند؛ استفاده می‌کنند. این بازی‌ها باعث افزایش انگیزه، روحیه و خلاقیت کارکنان می‌شود و شور و شوقی جدید در کارکنان ایجاد می‌کند. با انجام این بازی‌ها در محیط‌های واقعی کار انتقال آموزش از محیط‌های آموزشی به محیط کار تسهیل شده و باعث بازگشت سرمایه بیشتری در آموزش کارکنان می‌گردد.

این بازی‌ها به صورتی طراحی شده است که نه تنها توسط مدیران، سرپرستان و مدرسان قابل استفاده باشد حتی برای افراد شاغل در شغل‌های مانند روابط عمومی، کارشناس فروش تلفنی و یا کارشناس فروش میدانی، پشتیبانی فنی، صندوق‌دارها و دیگر موارد قابل استفاده است.

راه‌های مختلفی برای استفاده از این بازی‌ها در محیط‌های کاری وجود دارد. این بازی‌ها را می‌توان طی آموزش‌های رسمی سازمانی یا در هنگام کار یا زمان‌های گفتگو با کارکنان استفاده کنید. این بازی‌ها نه تنها باعث افزایش عملکرد کارکنان می‌شود بلکه کارکنان را برای انجام عملکرد فراتر از انتظار و ارائه خدمات مشتری لایق سازمان و مشتریان ترغیب می‌کند. علاوه بر این‌ بازی‌ها به عنوان ابزاری است که همیشه در اختیار اهداف آموزشی سازمان می‌باشد.