آزمون تفسیر داده

آزمون تفسیر داده برای دسترسی به اجرای آزمون به مدت 24 ساعت بر روی لینک زیر کلید کنید. تهیه آزمون تفسیر داده توجه اجرای آزمون فقط برای 24 ساعت آن هم به صورت اجرای نامحدود به ازای هر بار پرداخت فعال است آزمون تفسیر داده توانایی تفسیر داده‌های موجود در نمودار‌ها، جداول و چارت‌ها از…

ادامه مطلب

MC Test

با تشکر از همکاری شما در هنجاریابی آزمون:  این آزمون دارای 20 سئوال است. لازم به ذکر است که پاسخ گویی به موارد زیر برای هنجاریابی آزمون ضروری است و از این اطلاعات به هیچ وجه برای اهداف دیگر استفاده نخواهد شد؛ همچنین نتیجه آزمون پس از اتمام آزمون ارائه خواهد شد. در ادامه معادلاتی…

ادامه مطلب

DI Test

آزمون تفسیر داده با تشکر از همکاری شما در هنجاریابی آزمون تفسیر داده لطفا به موارد ذکر توجه نمایید: این آزمون دارای 40 سئوال است. استفاده از ماشین حساب در این آزمون مجاز است. نام و نام خانوادگی ایمیل شماره تلفن نمودار زیر فرآیند ثبت و تحویل سفارش در شرکت پست را نمایش می‌دهد. سئوالات…

ادامه مطلب

آزمون انگیزه پیشرفت

برای دسترسی به اجرای آزمون به مدت 24 ساعت بر روی لینک زیر کلید کنید. تهیه آزمون انگیزه پیشرفت توجه بعد از پرداخت لینک اجرای آزمون فقط برای 24 ساعت آن هم به صورت اجرای نامحدود به ازای هر بار پرداخت فعال است آزمون انگیزه پیشرفت هدف این آزمون اندازه‌گیری نمره نیاز به پیشرفت شخص…

ادامه مطلب