روانشناسی صنعتی و سازمانی

حیطه های فعالیت روانشناسان صنعتی و سازمانی

خدمات ما

روان‌شناسی صنعتی‌وسازمانی علم مطالعه رفتار انسان‌ها در محیط‌های کاری به منظور بهبود و اصلاح رفتار در راستای اهداف و ارزش‌های سازمان و شرکت است. روان‌شناسان صنعتی‌وسازمانی با استفاده از روش‌های روانشناسی یاری‌رسان سازمان‌ها و شرکت‌ها در رابطه با مسائل و چالش‌های مرتبط با انسان‌ها ( مشتریان و سرمایه‌های انسانی) هستند.

روانشناسان صنعتی و سازمانی در زمینه‌هایی از قبیل: جذب، گزینش و استخدام، آموزش، تحلیل شغل، مدل‌های شایستگی، ارزیابی عملکرد، بهداشت و ایمنی، فرهنگ سازمانی، مدیریت عملکرد، رضایت شغلی و انگیزش کارکنان فعالیت دارند.

مشتریان ما

شروع همکاری

تیم ما

M.M

مرتضی مرادی 

روانشناس صنعتی و سازمانی

مشاور منابع انسانی

نگرش کارکنان

سنجش و اندازه‌گیری؛ روانسنجی

علیرضا زارعی 

روانشناس صنعتی و سازمانی

مشاور منابع انسانی

جذب؛ گزینش و استخدام

سنجش و اندازه‌گیری؛ روانسنجی

ریحانه عزیزی

روانشناس صنعتی و سازمانی

جامعه شناس

مدل شایستگی

آموزش کارکنان